Důležité informace

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny

Děkuji, že jste se rozhodli pro svíčku BYLINKOMILOVNICE! Velmi si vážím vaší přízně a budu ráda, když se vrátíte a opět nakoupíte.

Pokud si chcete zapálit svíčku, je třeba dodržovat základní bezpečnostní pokyny. Dodržováním bezpečnostních pokynů se eliminují možnosti vzniku neštěstí (požár, popálení,...). Bezpečnostní značení svíček určených pro hoření v interiéru ukládá norma 15494 (650121).
Prosím řiďte se tímto značením/upozorněním pokaždé, když budete zapalovat nejen svíčku od Bylinkomilovnice.

Základní bezpečnostní opatření, které byste měli dodržovat u jakékoli zakoupené svíčky jsou:

  1. Svíčku nikdy nenechávejte hořet bez dozoru.
  2. Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a zvířat.
  3. Nikdy neumisťujte svíčku do blízkosti předmětů, které mohou snadno vznítit (záclony, závěsy, papírové výrobky,...).
  4. Používejte vhodný svícen na svíčky, který je k tomuto účelu určený.

Já na každou svíčku, kterou si můžete zakoupit lepím bezpečnostní upozornění ve formě piktogramů. To jsou malé obrázky, které varují a upozorňují na bezpečné používání. Zde se vám je pokusím ještě více vysvětlit. 

 
 
 
Na obrázku výše vidíte základní piktogramy, se kterými se můžete setkat na svíčkách zakoupených u mne na  eshopu Bylinkomilovnice, ale také na všech ostatních svíčkách. Je třeba tomu rozumět, proto přikládám i slovní popis:
 
  1. Používejte svícen. Nenechávejte bezobalovou svíčku hořet bez svícnu.
  2. Používejte svícen. Nenechávejte bezobalovou svíčku hořet bez svícnu.
  3. Svíčku, která hoří nikdy nenechávejte bez dozoru.
  4. Nikdy nenechávejte hořící svíčku v blízkosti dětí a zvířat.
  5. Dbejte, aby nebyla hořící svíčka v blízkosti hořlavých předmětů, které mohou snadno vzplanout (záclony, závěsy, papírové předměty, ...).
  6. Nedávejte svíčku do blízkosti otevřeného okna, průvanu či větru.
  7. Používejte vhodný svícen na svíčky, který je k tomuto účelu určený, zkontrolujte zda je svíčka správně upevněná.     
  8. Před zapálením svíčky zkontrolujte, zda je knot v délce maximálně 1cm. Já doporučuji rozmezí 0,5 - 1cm pro lepší hoření.
  9. Doporučená mezera mezi svíčkami je 15cm.
  10. Nevkládejte do rozpuštěného vosku hořlavé předměty, které tam nepatří (např.: zápalka,...). Udržujte okolí svíčky čisté.
  11. Svíčku zhasínejte příslušným způsobem, nedoporučuje se svíčku uhasínat sfouknutím plamene.
  12. Nikdy nezhasínejte hořící svíčku pomocí vody.  
 
 
Vždy dbejte na bezpečí své i svého domova
Bylinkomilovnice ♥
Péče o svíčky

Péče o svíčky

Nejprve chci poděkovat za vaši přízeň, budu ráda, když se opět vrátíte a znovu u mne nakoupíte.
Je nutné se o svíčku starat? Pokud chcete, aby vám dlouho vydržela, tak ANO. 

Aby svíčka plnila svůj účel na 100% a vydržela vám co nejdéle, je potřeba ji dát správnou péči. Ne vždy hoří svíčka jak má, ale ne vždy je to vina výrobce. Často udělají velkou chybu právě zákazníci, kteří nedají svíčce potřebnou péči a ta pak nehoří jak má.

Zde jsem vám sepsala nejdůležitější body jak se starat o svíčku nejen od Bylinkomilovnice:

 
Zastřihávání knotu
Toto je asi nejdůležitější pravidlo, pokud chcete aby svíčka správně hořela. Obecně platí, že je dobré udržovat délku knotu v rozmezí 5 - 10 mm. Já osobně se přikláním k délce 5mm. 
Je to z toho důvodu, že takto upravený knot poskytne svíčce takový plamen, který poskytne rovnoměrné hoření. U nezastřižených svíček hrozí, že plamen bude příliš slabý/silný. Knot se může prohýbat a nebo se zkroutí. Tím vznikne nerovnoměrné pálení vosku a může se vytvořit tzv. tunel.
Zastřihávat knot lze speciálními nůžkami, nebo lze také použít klasické nůžky na manikúru. 

Pokud má svíčka více knotů, vždy zapalujte i zastřihávejte všechny knoty.
 
Motané a lité svíčky  jsou náchylné k roztékání, proto je doba hoření a správně zastřižený knot velmi důležitý, pokud svíčce nechcete věnovat maximální pozornost vložte tyto svíčky do svícnu, kde se díky stěnám svícnu zabrání vytékání a svíčka bude hořet déle. 
 
 

 

 
 
Nerovnoměrné tavení vosku - TUNEL
Tento jev může nastat jak špatně zastřiženým knotem, tak špatnou délkou hoření. 
Proto se doporučuje nechat svíčku po zapálení hořet tak dlouho, dokud se vosk nerozpustí až k okrajům. Mějte trpělivost tento jev může trvat i déle jak 90minut (záleží na velikosti svíčky). Pokud zhasnete svíčku dříve, může se vytvořit tunel (jiným názvem i důlek). To znamená, že knot začne klesat níže, než je okolní vosk a svíčka už nebude hořet rovnoměrně. Svíčce se tak může zkrátit životnost na minimum.
 
Délka hoření svíčky - JEZÍRKO
Jak jsem zmínila výše, je důležité nechat svíčku zapálenou minimálně tak dlouho, dokud se vosk neroztaví až úplně k okrajům. Ovšem je také důležité nenechat svíčku vyhořet na "jedeno zapálení". Zaprvé je zde nebezpečí popálení (horký vosk nahřeje sklo ve kterém je svíčka a vy se při manipulaci můžete popálit) a zadruhé to svíčce také moc neprospívá, protože vosk se roztaví moc, vznikne jezírko a knot nám bude "plavat", to zapříčiní, že se bude kroutit a topit. Obecně se doporučuje nechat svíčku hořet k okrajům pak ještě chvíli a zhasnout. Svíčku po zhasnutí nechce chvíli odpočinout (vosk opět ztuhne), může to trvat třeba hodinu až dvě. A teprve potom svíčku opět dle potřeby zapálit. 
 
Průvan
Svíčku nezapalujte a nenechávejte hořet v průvanu a blízkosti proudění vzduchu (klimatizace, otevřené okno,...). Protože hrozí, že plamen bude rušen a mohou vznikat černý dým a na skle nepěkné černé skvrny. To by byl ale estetický problém, vítr vám však může svíčku zhasínat či dokonce může způsobit přeskočení plamenu a to je riziko vzniku požáru. 
 
Mushrooming a kouř
Neboli houbička na knotu. To je nevzhledný tvar na knotu, nejčastěji z důvodu nesprávné délky knotu (když je knot moc dlouhý). Často je tento jev doprovázen nepříjemným kouřem. Stačí knot pouze zkrátit zastřižením a svíčku nadále používat.
 
Na knotu jsou vidět houbičky.
Z každé strany jedna.

 

 
 
Určitě platí, že svíčku udržujte v čistotě bez nečistot a ohořelých zápalek ve vosku - ty tam nemají co dělat. 
Svíčky vždy skladujte na suchém a pokud možno chladném a tmavém místě. Svíčky by měly být uskladněny tak, aby nedošlo k jejich deformaci. 
 
Přeji příjemný pocit a navození té správné atmosféry za použití svíček
Bylinkomilovnice ♥
2 položek celkem
Zpět do obchodu