Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny

Děkuji, že jste se rozhodli pro svíčku BYLINKOMILOVNICE! Velmi si vážím vaší přízně a budu ráda, když se vrátíte a opět nakoupíte.

Pokud si chcete zapálit svíčku, je třeba dodržovat základní bezpečnostní pokyny. Dodržováním bezpečnostních pokynů se eliminují možnosti vzniku neštěstí (požár, popálení,...). Bezpečnostní značení svíček určených pro hoření v interiéru ukládá norma 15494 (650121).
Prosím řiďte se tímto značením/upozorněním pokaždé, když budete zapalovat nejen svíčku od Bylinkomilovnice.

Základní bezpečnostní opatření, které byste měli dodržovat u jakékoli zakoupené svíčky jsou:

  1. Svíčku nikdy nenechávejte hořet bez dozoru.
  2. Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a zvířat.
  3. Nikdy neumisťujte svíčku do blízkosti předmětů, které mohou snadno vznítit (záclony, závěsy, papírové výrobky,...).
  4. Používejte vhodný svícen na svíčky, který je k tomuto účelu určený.

Já na každou svíčku, kterou si můžete zakoupit lepím bezpečnostní upozornění ve formě piktogramů. To jsou malé obrázky, které varují a upozorňují na bezpečné používání. Zde se vám je pokusím ještě více vysvětlit. 

 
 
 
Na obrázku výše vidíte základní piktogramy, se kterými se můžete setkat na svíčkách zakoupených u mne na  eshopu Bylinkomilovnice, ale také na všech ostatních svíčkách. Je třeba tomu rozumět, proto přikládám i slovní popis:
 
  1. Používejte svícen. Nenechávejte bezobalovou svíčku hořet bez svícnu.
  2. Používejte svícen. Nenechávejte bezobalovou svíčku hořet bez svícnu.
  3. Svíčku, která hoří nikdy nenechávejte bez dozoru.
  4. Nikdy nenechávejte hořící svíčku v blízkosti dětí a zvířat.
  5. Dbejte, aby nebyla hořící svíčka v blízkosti hořlavých předmětů, které mohou snadno vzplanout (záclony, závěsy, papírové předměty, ...).
  6. Nedávejte svíčku do blízkosti otevřeného okna, průvanu či větru.
  7. Používejte vhodný svícen na svíčky, který je k tomuto účelu určený, zkontrolujte zda je svíčka správně upevněná.     
  8. Před zapálením svíčky zkontrolujte, zda je knot v délce maximálně 1cm. Já doporučuji rozmezí 0,5 - 1cm pro lepší hoření.
  9. Doporučená mezera mezi svíčkami je 15cm.
  10. Nevkládejte do rozpuštěného vosku hořlavé předměty, které tam nepatří (např.: zápalka,...). Udržujte okolí svíčky čisté.
  11. Svíčku zhasínejte příslušným způsobem, nedoporučuje se svíčku uhasínat sfouknutím plamene.
  12. Nikdy nezhasínejte hořící svíčku pomocí vody.  
 
 
Vždy dbejte na bezpečí své i svého domova
Bylinkomilovnice ♥
Zpět do obchodu